Seminarium naukowe nt. „Dowody cyfrowe – współczesne wyzwania”

W dniu 13 maja 2021 roku o godz. 18.00 odbędzie się seminarium naukowe nt. „Dowody cyfrowe – współczesne wyzwania”, w ramach którego wykłady poprowadzą:

Marcin Szymczak – Sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice – Wschód w Katowicach, gdzie był m.in. koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Autorskiego UJ oraz Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego z Elementami Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Centrum Nauk Sądowych UW, gdzie złożył pracę dyplomową „Biegły z zakresu informatyki śledczej w postępowaniu karnym”.

Witold Sobolewski – Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej z listy Sądu Okręgowego w Gdańsku. Właściciel firmy VS DATA. Twórca studiów podyplomowych z zakresu informatyki śledczej na Wyższej Szkole Bankowej oraz studiów podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa w Akademii Marynarki Wojennej. Realizuje szkolenia z zakresu informatyki śledczej. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE), odzyskiwania danych (CDRP) i analizy urządzeń mobilnych (CMFF). Wykonał ponad 5000 ekspertyz z zakresu odzyskiwania danych i informatyki śledczej.

Chętni do udziału mogą zgłosić swoją osobę wysyłając maila na adres g.krasnodebski@amw.gdynia.pl – po pozytywnej weryfikacji otrzymają zaproszenie do udziału.

Uwaga: Informujemy, że konferencja naukowa PTXXI 2021 została przeniesiona na 28-30 września 2021r.

Po intensywnych konsultacjach i analizie stanu pandemii AMW Gdynia uznała, że należy przenieść konferencję Przestępczość Teleinformatyczną XXI wieku z planowanego maja na 28-30 wrzesień 2021r.

Z naszych analiz wynika, że w nowym terminie będziemy mogli spotkać się już osobiście, a nie za pomocą łącza. Niemniej, tematy już zgłoszone pozostają aktualne, a otwiera się szansa na zgłoszenie nowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z nami.

Seminarium naukowe nt. „Działalność FSB – a cyberprzestrzeń. Stary niedźwiedź mocno śpi” zorganizowane przez MCC

W dniu 25 marca 2021 roku o godz.17.30 odbędzie się seminarium naukowe nt. „Działalność FSB – a cyberprzestrzeń. Stary niedźwiedź mocno śpi”.

Wykłady wprowadzające wygłoszą:
– S. Draga,
– A. Tałuć
– I. Parafjańczuk.

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – Wikipedia, wolna  encyklopedia

Chętni do udziału mogą zgłosić swoją osobę wysyłając maila na adres j.kosinski@amw.gdynia.pl – po pozytywnej weryfikacji otrzymają zaproszenie do udziału.

Zimowa szkoła cyberbezpieczeństwa

W dniach 09-10 marca 2021 r. Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej zorganizowało konferencję pn. „Zimowa Szkoła Cyberbezpieczeństwa”, której inicjatorem jest minister Tomasz Zdzikot. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wydział Rozwoju i Cyberbezpieczeństwa Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach konferencji zaplanowany został cykl prelekcji skierowany przede wszystkim do nauczycieli szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie „CYBER.MIL z klasą”, jak również nauczycieli szkół posiadających w swojej strukturze certyfikowane klasy mundurowe. Założeniem II edycji „Zimowej Szkoły Cyberbezpieczeństwa” jest przekazanie doświadczeń i wiedzy eksperckiej z zakresu problematyki przeciwdziałania cyberzagrożeniom, aspektów walki informacyjnej, zarządzania incydentami oraz bezpieczeństwa informacji. Tematyka konferencji ma przyczynić się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie występujących zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz wskazać skuteczne metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Posłuży również do wymiany praktycznych uwag w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi szkoleniowych, takich jak gry symulacyjne czy cyberpoligony. Prelegentami byli m.in. Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol MOLENDA, Zastępca Dyrektora płk Mariusz CHMIELEWSKI i kmdr por. Adam STOJAŁOWSKI z RCI Gdynia oraz doświadczeni specjaliści Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa i inni zaproszeni eksperci.

Seminarium naukowe nt. „Nowe trendy cyberprzestępczości w Polsce” zorganizowane przez MCC

W dniu 12 lutego 2021 roku o godz.11.00 odbędzie się seminarium naukowe nt. „Nowe trendy cyberprzestępczości w Polsce”.

Wykład wprowadzający wygłosi dr hab. Agnieszka Gryszczyńska, prokurator delegowana do Prokuratury Krajowej.

Chętni do udziału mogą zgłosić swoją osobę wysyłając maila na adres j.kosinski@amw.gdynia.pl – po pozytywnej weryfikacji otrzymają zaproszenie do udziału.

Życzenia Świąteczne 2020!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa AMW Gdynia przekazuje wszystkim partnerom oraz współpracownikom życzenia.

MCC rozpoczyna współprace z Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Zakres potencjalnej współpracy w obszarach naukowym i szkoleniowym w tym możliwość jej zainicjowania już w I. kwartale 2021 r. był przedmiotem rozmów w dniu 16.12.2020r. władz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz kierownictwa Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (zwane ECSC).

– Akademia Marynarki Wojennej jest uznaną uczelnią wojskową, która wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rozpoczęła także kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, przy uwzględnieniu jednak kontekstu, w jakim się specjalizuje, tj. morskiej domeny operacyjnej. Jestem przekonany, że bliska kooperacja naszej instytucji ze specjalistami z Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa w sposób istotny przyczyni się do podniesienia potencjału całych Sił Zbrojnych do realizacji zadań w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum – mówi Paweł Dziuba, dyrektor ECSC.

Podczas spotkania z rektorem-komendantem AMW, kontradmirałem prof. dr hab. Tomaszem Szubrychtem dyrektor ECSC, Paweł Dziuba wyraził gotowość do rozpoczęcia działań w kierunku współorganizacji w 2021 r. – razem z innymi partnerami – konferencji naukowej dotyczącej szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, a także współpracy eksperckiej w opracowaniu programów szkoleń i kursów dla pracowników cywilnych i żołnierzy realizowanych w Warszawie i wydziale zamiejscowym ECSC w Wałczu.

– Chcemy, aby Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa było rozpoznawalnym ośrodkiem analityczno-eksperckim prowadzącym badania naukowe, analizy i szkolenia szczególnie na rzecz Sił Zbrojnych RP. Cieszy nas bardzo wizyta Pana Dyrektora Dziuby i chętnie podejmiemy współpracę z ECSC we wszystkich obszarach tak, aby wspólnie budować odporność naszego państwa na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni – powiedział Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

W grudniu 2020r. odbędzie się cykl szkoleń z partnerami technologicznymi w ramach działania gov.pl

Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w imieniu Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa – Min. Marka Zagórskiego – serdecznie zaprasza pracowników administracji publicznej na kolejne szkolenia online.

Zapraszamy na pierwsze szkolenia z partnerami.

  • 2 grudzień 2020 r. – Mechanizmy bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej – Partner DELL Technologies
    Skierowane szczególnie do: Kadra zarządzająca i specjaliści IT
  • 10 grudzień 2020 r. – Skuteczne wykrywanie cyberataków przy wykorzystaniu skonsolidowanej architektury bezpieczeństwa – Partner CISCO
    Skierowane szczególnie do: Kadra zarządzająca i specjaliści IT
  • 17 grudzień 2020 r.- Typowy dzień analityka bezpieczeństwa (studium przypadku) - Partner CISCO
    Skierowane szczególnie do: Specjaliści IT, programiści, osoby zarządzające cyberbezpieczeństwem

Zachęcamy również do odwiedzenia nowej zakładki – najczęściej zadawane pytania w naszej Bazy Wiedzy na portalu GOV.PL – https:///web/baza-wiedzy/szkolenia

Do zobaczenia online.

Poczta Polska podpisała umowę współpracy z AMW Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Poczta Polska podpisały porozumienie o współpracy, której celem będzie doskonalenie pocztowców w kwestii zarządzania kryzysowego, logistyki, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.

poczta-polska-marynarka-wojenna-porozumienie-1

Napisano, że uczelnia przygotuje dedykowaną pocztowcom ofertę edukacyjną, która uwzględni specyficzne potrzeby spółki. Planowana jest wspólna organizacja szkoleń, konferencji oraz warsztatów, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez operatora i uczelnię.

­”Podpisane dziś porozumienie, to pierwsza tego typu zinstytucjonalizowana współpraca naszej firmy z uznanym ośrodkiem akademickim – powiedział cytowany w informacji prezes Poczty Tomasz Zdzikot. Zaznaczył, że rola Poczty Polskiej jako komunikacyjnego krwioobiegu państwa, operatora pocztowego, logistycznego, a wkrótce narodowego operatora cyfrowego wymusza stały rozwój, innowacyjność i poszukiwanie najlepszych rozwiązań, o które dużo łatwiej w synergii z nauką.

„Znam potencjał Akademii i cieszę się, że będziemy mogli jego część wykorzystać na rzecz kadr Poczty. W dobie skokowej cyfryzacji niemal wszystkich sfer życia szczególnie ważny jest rozwój zasobów związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem – wskazał Zdzikot. Dodał, że te obszary, wraz z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zarządzaniem, logistyką, automatyką i nowoczesnymi technologiami będą stanowiły oś współpracy.

Napisano, że Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje studia wojskowe i cywilne na kilkunastu kierunkach, w tym w zakresie informatyki, systemów informacyjnych w bezpieczeństwie, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechatroniki, bezpieczeństwa narodowego, czy stosunków międzynarodowych, a także studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem logistyką, czy ochroną danych osobowych. Ponadto prowadzi badania naukowe i dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie. Uczelnia posiada status uczelni akademickiej i prawo do nadawania stopnia naukowego doktora.

„Współpraca Poczty z naszą Akademią daje największej w Polsce spółce infrastrukturalnej i logistycznej, dostęp do najnowszej wiedzy i technologii w wielu sferach, w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ten obszar szczególnie mocno rozwijamy – powiedział kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Wskazał, że we wrześniu tego roku w strukturze Akademii utworzone zostało Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, które w sposób ciągły będzie realizować szereg zadań eksperckich, warsztatowych i szkoleniowych. „Pracownicy naukowi Akademii, swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać pocztowców uwzględniając rozbudowane i specyficzne potrzeby operatora będącego jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa” – dodał kontradmirał.(PAP)

W trakcie Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa ogłoszono powstanie Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa!

W dniach 14-17 września 2020 r. w AMW odbyła się V edycja  Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa. Konferencja ta została zorganizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Akademię Marynarki Wojennej. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.  Tomasz Zdzikot, który zapoczątkował tą inicjatywę będąc wiceministrem Obrony Narodowej.

Celem głównym konferencji było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, wiedzy eksperckiej oraz poglądów z zakresu problematyki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym podmiotów zaliczonych do infrastruktury krytycznej państwa.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele administracji państwowej, służb, wojska, uczelni wyższych oraz podmiotów związanych infrastrukturą krytyczną. Łącznie w sympozjum wzięło udział 110 osób.
Ważnym wydarzeniem podczas konferencji było podpisanie porozumienia pomiędzy Pocztą Polską S.A. i Akademią Marynarki Wojennej. Porozumienie to daje największej w Polsce spółce infrastrukturalnej i logistycznej, jaką jest Poczta Polska, dostęp do najnowszej wiedzy i technologii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Nasi pracownicy naukowi, swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać pocztowców w budowaniu narzędzi zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Podczas konferencji Rektor-Komendant AMW poinformował również, że 1 września 2020 r. w Akademii Marynarki Wojennej w strukturach Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich zostało utworzone Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa. Zadaniem Centrum będzie prowadzenie badań naukowych i eksperckich, cyklicznych szkoleń, koordynowanie współpracy oraz wspomaganie działań w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności związanego z obszarem morskim i kosmicznym. Założone cele będą realizowane na potrzeby resortu obrony narodowej, w tym kadry kierowniczej oraz innych podmiotów działających na rzecz cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Na Dyrektora Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa został powołany dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW.

Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa